Hotline : 0918 254 493 - 0903 021 968 - 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Tin Nội Bộ


TIỆC TRI ÂN KHÁCH HÀNG HINO NIGHT NĂM 2019Ngày giờ đăng:  13:37    27-03-2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019Ngày giờ đăng:  08:57    27-02-2019

LỄ CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015Ngày giờ đăng:  15:29    20-11-2018

COVATO 2 ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015Ngày giờ đăng:  16:04    01-11-2018

ĐÀO TẠO LÁI XE AN TOÀN, TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆUNgày giờ đăng:  16:06    31-10-2018

COVATO2 THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO Ngày giờ đăng:  15:45    09-10-2018

COVATO2 NHẬN CHỨNG NHẬN “LÁI XE SINH THÁI”Ngày giờ đăng:  10:46    26-09-2018